Available courses

Kursa mērķis ir sniegt klausītājiem iespēju apgūt metodes un rīkus e-mācību izmantošanai izglītībā dažādos mācību priekšmetos, MOODLE kursu veidošanu un lietojuma metodiku. Kurss ietver apskatu par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas iespējām mācību procesā, dažādu materiālu sagatavošanu izmantošanai e-mācibu vidē MOODLE. Kurss ietver skolotāju IKT kompetenču paaugstināšanu atbilstoši mūsdienu izglītības sistēmas vajadzībām.

Klausītāji apgūs e-mācību lietojuma kompetences: MOODLE e-kursu izstrādi un izmantošanu, apgūs dažādu mācību materiālu sagatavošanu lietojumam e-mācībās un ievietošanu e-kursā, dažādu e-mācību rīku pielietojumā mācību procesā un e-mācību metodikas pamatus.

Kurss sniedz teorētiskās un praktiskās zināšanas par Linux serveru operētājsistēmu instalēšanu, administrēšanu un lietojumu specifiku. Klausītāji apgūst Linux tīkla operētājsistēmu darbības un pārvaldības principus un paņēmienus, Web servera servisu pieinstalēšanu, konfigurēšanu un Moodle vides instalēšanu un sagatavošanu darbam; zināšanas par atklātā pirmkoda programmatūru, plaši lietotām Linux serveru operētājsistēmām un to izmantošanas specifiku, kā arī ieskatu par Moodle instalēšanas iespējām uz Microsoft Windows servera.

Kursā klausītāji apgūst Linux, piemēram, Ubuntu Server 10.04 LTS, serveru instalēšanu, administrēšanu un darbu ar svarīgākajām utilītām pilnvērtīga skolas servera ar MOODLE izveidei, lai projekta dalībskolas patstāvīgi varētu izveidot un uzturēt Moodle serveri.

Elektroniskā mācību procesa vadība kļūst par mūsdienu izglītības vadītāju un pedagogu ikdienu, tādēļ darbs ar elektronisko žurnālu (MyKoob) un elektronisko mācību vidi (MOODLE) ir jāapgūst ne tikai skolotājiem/ pasniedzejiem, bet arī izglītības vadītājiem. MOODLE un MyKoob ieviešana izglītības iestādēs paceļ ne tikai mācibu procesu jaunā līmenī, bet arī paver iespējas vadītājiem optimizēt savu darbu, lietojot Moodle rīkus- apskatīt tekošos vērtējumus un to kopsavilkumus, skolotāju izmantotots mācību materiālius, to atbilstību programmai, saziņu ar audzekņiem un vecākie e-vidē, automatizēt dažādu atskaišu un dokumentu ieguvi u.c.

Kuros tiks apgūta jaunā MOODLE versija 2.2.

Sekmīgi apgūstot programmu, dalībnieki būs apguvuši:

  • MOODLE un MyKoob ieviešanas organizatoriskos aspektus, izmantošanas modeļus,
  • e-mācību un e-žurnālu lietojuma iespējas no skolotāja un iestādes vadītāja viedokļa, 
  • MOODLE e-kursu izstrādes un lietošanas svarīgākos etapus, 
  • MyKoob e-žurnāla lietošanu un uzturēšanu.

Kursa mērķis ir sniegt klausītājiem iespēju apgūt datoru lietošanas pamatprasmes atbilstoši mūsdienu IKT prasībām, lai kursu klausītāji bez priekšzināšanām datoru lietošanā pēc šī kursa spētu apgūt darbu ar MOODLE kursā “E-mācību kursu veidošana un lietošana MOODLE vidē”. Kurss ietver apskatu par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas iespējām mācību procesā, dažādu materiālu sagatavošanu Kurss ietver skolotāju datorprasmju paaugstināšanu atbilstoši mūsdienu IKT lietojumam profesionālās izglītības iestādēs.

Klausītāji apgūs datoru lietošanas pamatprasmes: dažādu datņu sagatavošanu lietojumam mācību procesā: teksta failu, elektronisko tabulu, prezentāciju, attēlu, multimediju failu un interneta izmantošanas kompetences: informācijas meklēšana, atlase, darbs ar e-pastu un izglītības resursiem internetā.

Pārsteidzošās figūras - leņķis un trijstūris.

Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Pirms mājas lapas veidošanas vispirms nepieciešams sagatavot šīs lappuses maketu, piemēram, Word teksta redaktorā.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Kursu vaditajs-Lasma
Sports - Fridberga
Latviesu valoda.Maruta Kalve
psihologija
Mācību kurss.
Latviesu valoda
Anglu valodas kurss
Mācību kurss.
Leksikologija. Edite Endola
Sports_Stumbre
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Moodle apmacibas kursi liepaja.
Mācību kurss.
Mācību kurss. Informacijas tehnologijas. Macibu kursa merkis: iemacit stradat
ar datoru. docetaja M.Prusa
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Skolotaja Rita Grinberga. Kursu materials paredzets skolenu sagatavosanai vidusskolas eksamenam matematika.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Ģeometrija. Laukumi un tilpumi.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss. Personālvadība.
Organizācijas struktūra.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss.
Mācību kurss satur vides politikas identificēšanas instrumentus ....
Mācību kurss.
Mācību kurss. Moodle apguvei.
Mācību kurss.
Mācību kurss.


Projekta jaunumi

Projekta rezultātu izvērtēšanas seminārs

by Iveta Pāvilsone -

12.12.2013. 10:15 Radisson Blu viesnīcā notiks Projekta rezultātu izvērtēšanas seminārs.

Sveiciens svētkos

by Rita Ābele -

Dzimtene mana! Tu labā!

Likteņa zvanā kāds jaunu laikmetu sit...

Latviešu dvēsele senseno brīnumu glabā,

Novembrī skaistāko vārdu-

Astoņpadsmit!                   

                                             (Sāgameža- Nāgele)

Projekta grupas vārdā sveicu visus projekta dalībniekus un īstenotājus Latvijas dzimšanas dienā!

Projekta vadītāja,
Rita Ābele

Tālākizglītības kursi profesionālās izglītības iestāžu psiholoģijas skolotājiem

by Iveta Pāvilsone -

12.oktobrī 9:00 sākas tālākizglītības kursi profesionālās izglītības iestāžu psiholoģijas skolotājiem.

Kursi notiks Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā, Tomsona ielā 3/5

Older topics...