Showing gallery: Fotogrāfijas no mācību pārziņu semināra 14.12.2011.

ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) ietvaros 2011.g. 14.decembrī viesnīcā Reval Hotel Latvija, Elizabetes ielā 55, Rīgā , plkst.9.30 notika seminārs- diskusija profesionālo izglītības iestāžu direktoru vietniekiem.