Showing gallery: Fotogrāfijas no direktoru semināra 30.11.2011.

ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) ietvaros 2011.g. 30.novembrī viesnīcā Reval Hotel Latvija notika seminārs- diskusija profesionālās izglītības iestāžu direktoriem: "Pārmaiņas, kvalitāte un profesionālā kompetence profesionālajā izglītībā".