ESF + ES + IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Latvijas Universitāte
PPP

Noformē transporta izdevumu atmaksas dokumentus laicīgi!

Transporta izdevumu atmaksas dokumentus iesniegt ne vēlāk kā divas nedēļas pēc kursu beigšanās.

Dokumentus adresēt:

Sigitai Kaļķei
LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Jūrmalas gatve 74/76-207.kabinets
Rīgā, LV-1083

Last modified: Friday, 7 September 2012, 12:23 PM