ESF + ES + IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Latvijas Universitāte
PPP

Latvijas Universitāte realizē projektu "Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana" ESF apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. "Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana"ietvaros.

Projekta mērķis ir nodrošināt profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu, iestāžu vadītāju un viņu vietnieku vispārējās, tai skaitā svešvalodas un IKT, un specifiskās kompetences paaugstināšanu, izveidojot atbalsta materiālus un aprobējot tos mācīšanās vadības sistēmas Moodle vidē. Projekta gaitā tiks izstrādāti atbalsta materiāli vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, veikta šo materiālu aprobācija pedagogiem profesionālās pilnveides kursos. Aprobācijas procesā tiks izmantotas E-mācības un e-studijas kā vienas no vissvarīgākajām IKT inovācijām izglītībā. Projektā tiks pilnveidota Latvijas Universitātē izveidotā produktīvā automatizēta studējošo zināšanu novērtēšanas un pašpārbaudes sistēma TESTS, lai to varētu izmantot profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu zināšanu vērtēšanai.

Projekta mērķgrupa- 900 pedagogu.

Projekta pieteicējs- Latvijas Universitāte. Sadarbības partneri- Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte un Rēzeknes Augstskola.

Projekta īstenošanas laiks- 2010. gada janvāris- 2013. gada 31. decembris.

Plānotais projekta finansējums- 932756,00 LVL no tā: ESF finansējums- 792842,00 LVL, valsts budžets- 139914,00 LVL.

Kontaktinformācija
projekta vadītāja Rita Ābele: 67034033, rita.abele@lu.lv
biroja tālrunis: 67034034
pieteikšanās tālākizglītības kursiem: ip@lu.lv
e-studijas, MOODLE skolu serveri: imants.gorbans@lu.lv
e-studijas, skolas.lu.lv: arnis.voitkans@lu.lv

Sadarbības partneru mājas lapu adreses ar atsaucēm uz projektu:
Daugavpils Universitāte ->
Liepājas Universitāte ->
Rēzeknes Augstskola ->

Projekta īstenošanā iesaistītie dalībnieki

Latvijas Universitāte

N.p.k. Vārds, uzvārds Amats Fakultāte
1 Rita Ābele Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra direktores vietniece/ projekta vadītāja Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
2 Sigita Kaļķe projekta vadītājas asistente Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
3 Jānis Aizpurs Izpilddirektora palīgs/ projekta vadītājas asistents Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
4 Iveta Pāvilsone Tālākizglītības koordinatore Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
5 Sintija Vaļka Asistente/ eksperte; projekta pasniedzēja Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
6 Anna Stavicka Lektora p.i./ eksperte Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
7 Indra Odiņa Asoc.profesore/ eksperte Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
8 Ilze Kangro Profesore/ eksperte; projekta pasniedzēja Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
9 Jeļena Ķipure Eksperte; projekta pasniedzēja Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
10 Aivars Krons Materiālu autors; projekta pasniedzējs Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
11 Inese Pitkeviča Materiālu autore; projekta pasniedzēja Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
12 Andrejs Mūrnieks Dr.pasniedzējs/ materiālu autors; projekta pasniedzējs Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
13 Ināra Voitkāne Autore; projekta vadītājas asistente Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
14 Austra Avotiņa Docente/ materiālu autora; projekta pasniedzēja Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
15 Emīlija Lesiņa Materiālu autore Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
16 Dace Samete Materiālu autore Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
17 Anna Vulāne Profesore/materiālu autore; projekta pasniedzēja Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
18 Ilze Stikāne Profesore/ materiālu autore; projekta pasniedzēja Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
19 Margarita Gavriļina Profesore/ materiālu autore; projekta pasniedzēja Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
20 Gunta Reķe Materiālu autore Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
21 Elita Stikute Docente/ materiālu autore; projekta pasniedzēja Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
22 Lilija Jurģīte Lektore/materiālu autore, projekta pasniedzēja Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
23 Agris Ermansons Projekta pasniedzējs Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
24 Rūdolfs Mazurs Materiālu autors Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
25 Pēteris Krišjānis Materiālu autors Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
26 Ilmārs Dukulis Materiālu autors Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
27 Kārlis Veiss Materiālu autors Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
28 Aina Ivane Materiālu autore Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
29 Uldis Valainis Materiālu autors; projekta pasniedzējs Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
30 Rūta Kazāka Noformēšanas māksliniece Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
31 Anika Miltuze Docente/materiālu autore; projekta pasniedzēja Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
32 Anda Upmane Docente/materiālu autore; projekta pasniedzēja Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
33 Maija Biseniece Docente/materiālu autore; projekta pasniedzēja Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
34 Sandra Sebre Profesore/materiālu autore Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
35 Dainuvīte Blūma Profesore/eksperte Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
36 Lūcija Rutka Asoc. profesore/eksperte Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
37 Maija Dūka Lektore/materiālu autore; projekta pasniedzēja Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
38 Jānis Nipers Eksperts Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
39 Gunta Šmaukstele Eksperte Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
40 Ērika Lanka Lektore/materiālu autore; projekta pasniedzēja Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
41 Daiga Kalniņa Lektorap.i./materiālu autore; projekta pasniedzēja Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
42 Ieva Margeviča Docente/materiālu autore; projekta pasniedzēja Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
43 Zanda Rubene Profesore/materiālu autore; projekta pasniedzēja Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
44 Tamāra Pīgozne Pētniece/projekta pasniedzēja Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
45 Andrita Krūmiņa Projekta pasniedzēja Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
46 Jānis Judrups Materiālu autors, projekta pasniedzējs Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
47 Andrejs Geske Profesors/ materiālu autors Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
48 Andris Grīnfelds Profesors/ materiālu autors Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
49 Aivars Lasmanis Materiālu autors; projekta pasniedzējs Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
50 Andis Komarovs Programmētājs Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
51 Harijs Ausmanis Programmētājs Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
52 Inita Vrubļevska Eksperte Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
53 Jana Ceriņa-Bērziņa Programmētāja Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
54 Jānis Upītis Programmētāja Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
55 Māris Bičevskis Programmētāja Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
56 Mārtiņš Kenkers Programmētāja Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
57 Nauris Skulme Programmētāja Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
58 Oskars Bartušēvics Programmētāja Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
59 Māris Dukurs Programmētāja Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
60 Jurijs Kuklis Materiālu autors, eksperts Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
61 Zigrīda Rusiņa Projekta pasniedzēja Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
62 Andris Paikens Programmētāja Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
63 Iluta Dauškane Lektore/ materiālu autore/ projekta pasniedzēja Bioloģijas fakultāte
64 Rita Birziņa studiju metodiķe/materiālu autore, projekta pasniedzēja Bioloģijas fakultāte
65 Tūrs Selga docents/materiālu autors; projekta pasniedzējs Bioloģijas fakultāte
66 Kārlis Kalvišķis informācijas sistēmu administrators/materiālu autors; projekta pasniedzējs Bioloģijas fakultāte
67 Uldis Kondratovičs Asoc.profesors/materiālu autors; projekta pasniedzējs Bioloģijas fakultāte
68 Brigita Laime docente/ eksperte Bioloģijas fakultāte
69 Imants Gorbāns Docents/ E-konsultants Datorikas fakultāte
70 Iveta Gultniece Lektore/ materiālu autore; projekta pasniedzēja Datorikas fakultāte
71 Viesturs Vēzis Asoc.profesors/ materiālu autors; projekta pasniedzējs Datorikas fakultāte
72 Leo Trukšāns lektors/materiālu autors Datorikas fakultāte
73 Kaspars Krampis programmēšanas inženieris/ profesionālās pilnveides kursu lektors Datorikas mācību metodiskā laboratorija - LINUX centrs
74 Biruta Sloka Profesore/materiālu autore; projekta pasniedzēja Ekonomikas un vadības fakultāte
75 Roberts Škapars Profesors/ materiālu autors; projekta pasniedzējs Ekonomikas un vadības fakultāte
76 Irina Bausova Lektore/ materiālu autore; projekta pasniedzēja Ekonomikas un vadības fakultāte
77 Ērika Šumilo Profesore/ materiālu autore; projekta pasniedzēja Ekonomikas un vadības fakultāte
78 Svetlana Saksonova Asoc.profesore/ materālu autore; projekta pasniedzēja Ekonomikas un vadības fakultāte
79 Andris Broks Asoc.profesors/materiālu autors; projekta pasniedzējs Fizikas un matemātikas fakultāte
80 Jānis Harja Pasniedzējs/ materiālu autors; projekta pasniedzējs Fizikas un matemātikas fakultāte
81 Paulis Paulins Studiju metodiķis/ materiālu autors; projekta pasniedzējs Fizikas un matemātikas fakultāte
82 Jānis Mencis Asoc.profesors/ materiālu autors; projekta pasniedzējs Fizikas un matemātikas fakultāte
83 Aira Kumerdanka Studiju metodiķe/ materiālu autore; projekta pasniedzēja Fizikas un matemātikas fakultāte
84 Māris Kļaviņš profesors/ materiālu autors Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
85 Jānis Zaļoksnis pētnieks/materiālu autors; projekta pasniedzējs Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
86 Madara Pelnēna zinātniskais asistents/materiālu autore Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
87 Arnis Voitkāns Vadošais sistēmanalītiķis/ Datu bāzu inženieris Informācijas tehnoloģiju departaments
88 Dagnija Cēdere Asoc.profesore/ materiālu autore; projekta pasniedzēja Ķīmijas fakultāte
89 Jāzeps Logins Docents/ materiālu autors; projekta pasniedzējs Ķīmijas fakultāte
90 Jānis Švirksts Asoc.profesors/ materiālu autors Ķīmijas fakultāte
91 Ilmārs Rikmanis dabaszinātņu laborants/programmētājs Ķīmijas fakultāte
92 Ilgonis Vilks Direktors/ materiālu autors; projekta pasniedzējs LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzejs

Rēzeknes Augstskola

N.p.k. Vārds, uzvārds Amats Fakultāte
1 Velta Ļubkina Tālākizglītības koordinatore Rēzeknes augstskola
2 Inta Rimšāne Materiālu autore; projekta pasniedzēja Rēzeknes augstskola
3 Mihails Kijaško Materiālu autors; profesionālās pilnveides kursu lektors Rēzeknes Augstskola
4 Nellija Guda Materiālu autore; projekta pasniedzēja Rēzeknes augstskola/ Viļānu vidusskola
5 Māris Justs Materiālu autors Rēzeknes augstskola
6 Līga Danilāne Projekta pasniedzēja Rēzeknes augstskola
7 Rita Burceva Materiālu autore; projekta pasniedzēja Rēzeknes augstskola
8 Aija Kondrova Projekta pasniedzēja Rēzeknes augstskola
9 Karīne Laganovska Eksperte; projekta pasniedzēja Rēzeknes augstskola
10 Viktorija Pokule Eksperte; projekta pasniedzēja Rēzeknes augstskola
11 Pēteris Kivrāns Materiālu autors Rēzeknes augstskola
12 Ērika Teirumnieka Projekta pasniedzēja Rēzeknes augstskola
13 Mārīte Opincāne Projekta pasniedzēja Rēzeknes augstskola

Daugavpils Universitāte

N.p.k. Vārds, uzvārds Amats Fakultāte
1 Vija Vagale lektore/ materiālu autore; profesionālās pilnveides kursu lektore Dabaszinātņu un matemātikas
2 Žanna Some asitente/ profesionālās pilnveides kursu lektore Dabaszinātņu un matemātikas
3 Mihails Gorskis asoc.profesors/ materiālu autors; profesionālās pilnveides kursu lektors Dabaszinātņu un matemātikas
4 Olga Perevalova lektore/ materiālu autore; projekta pasniedzēja Dabaszinātņu un matemātikas
5 Vilnis Vanaģelis lektors/ materiālu autors; projekta pasniedzējs Dabaszinātņu un matemātikas
6 Lolita Jonāne docente/ materiālu autore; projekta pasniedzēja Dabaszinātņu un matemātikas
7 Dainis Lazdāns lektors/ projekta pasniedzējs Dabaszinātņu un matemātikas
8 Valentīna Beinaroviča lektore/ materiālu autore Dabaszinātņu un matemātikas
9 Armands Gricāns asoc.profesors/ materiālu autors Dabaszinātņu un matemātikas
10 Ināra Jermačenko asoc.profesore/ materiālu autore Dabaszinātņu un matemātikas
11 Antonijs Salītis profesors/ materiālu autors Dabaszinātņu un matemātikas
12 Maija Burima profesore/ materiālu autore; projekta pasniedzēja Humanitārā
13 Ilze Šenberga docente/ materiālu autore; projekta pasniedzēja Humanitārā
14 Dmitrijs Oļehnovičs lektors/ materiālu autors; projekta pasniedzējs Humanitārā
15 Tatjana Kuzņecova docente/ materiālu autore; projekta pasniedzēja Humanitārā
16 Irēna Saleniece profesore/ materiālu autore; projekta pasniedzēja Humanitārā
17 Elvīra Isajeva docente/ eksperte; projekta pasniedzēja Humanitārā
18 Gaļina Pitkeviča docente/ eksperte; projekta pasniedzēja Humanitārā
19 Ingūna Teilāne asistente/ materiālu autore Humanitārā
20 Irita Saukāne lektore/ materiālu autore Humanitārā
21 Gatis Ozoliņš docents/ materiālu autors Humanitārā
22 Rudīte Rinkēviča docente/ materiālu autore Humanitārā
23 Dzintra Iliško asoc.profesore/ materiālu autore; eksperte; projekta pasniedzēja Izglītības un vadības
24 Irēna Kokina asoc.profesore/ materiālu autore; projekta pasniedzēja Izglītības un vadības
25 Jeļena Davidova profesore/ materiālu autore; projekta pasniedzēja Izglītības un vadības
26 Svetlana Guseva docente/ materiālu autore Izglītības un vadības
27 Mārīte Kravale-Pauliņa docente/ materiālu autore Izglītības un vadības
28 Zita Vanaga izglītības metodiķe/ tālākizglītības koordinatore Profesionālās izaugsmes centrs
29 Uldis Valainis pētnieks/ materiālu autors; projekta pasniedzējs Sistemātiskās bioloģijas institūts
30 Lilija Gorbaceviča docente/ materiālu autore; projekta pasniedzēja Sociālo zinātņu
31 Ilona Kuņicka lektore/ materiālu autore; projekta pasniedzēja Sociālo zinātņu
32 Tatjana Uzole docente/ materiālu autore; projekta pasniedzēja Sociālo zinātņu

Liepājas Universitāte

N.p.k. Vārds, uzvārds Amats Fakultāte
1. Alīda Samuseviča profesore/materiala autore; projekta pasniedzēja Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte
2. Linda Mackeviča asociētā profesore/ materiālu autore; projekta pasniedzēja Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte
3. Diāna Oļukalne lektore/ materiālu autore; projekta pasniedzēja Dabas un sociālo zinātņu fakultāte
4. Vija Zēlerte lektore/ materiālu autore; projekta pasniedzēja Dabas un sociālo zinātņu fakultāte
5. Inga Pūre lektore/ materiālu autore; projekta pasniedzēja Dabas un sociālo zinātņu fakultāte
6. Aija Kukuka lektore/ materiālu autore; profesionālās pilnveides kursu lektore Dabas un sociālo zinātņu fakultāte
7. Lāsma Ozoliņa-Ulmane lektore/ materiālu autore; profesionālās pilnveides kursu lektore Dabas un sociālo zinātņu fakultāte
8. Dzintars Tomsons lektore/ materiālu autors; profesionālās pilnveides kursu lektors Dabas un sociālo zinātņu fakultāte
9. Vineta Tomsone lektore/ materiālu autore; projekta pasniedzēja Dabas un sociālo zinātņu fakultāte
10. Ilva Magazeina lektore/ materiālu autore; projekta pasniedzēja Dabas un sociālo zinātņu fakultāte
11. Dina Barute lektore/ materiālu autore Dabas un sociālo zinātņu fakultāte
12. Diāna Līduma lektore/ projekta pasniedzēja Dabas un sociālo zinātņu fakultāte
13. Vaira Kārkliņa docente/ materiālu autore; projekta pasniedzēja Dabas un sociālo zinātņu fakultāte
14. Ārija Kolosova docente/ materiālu autore; projekta pasniedzēja Dabas un sociālo zinātņu fakultāte
15. Māra Zeltiņa docente/ materiālu autore; projekta pasniedzēja Dabas un sociālo zinātņu fakultāte
16. Oskars Zīds profesors/ eksperts Dabas un sociālo zinātņu fakultāte
17. Daina Celma-Zīda asociētā profesore/ eksperte Dabas un sociālo zinātņu fakultāte
18. Meldra Gineite lektore/ eksperte Dabas un sociālo zinātņu fakultāte
19. Indra Kalniņa lektore/ eksperte Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
20. Aira Klampe lektore/ eksperte Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
21. Elita Balčus lektore/ eksperte; projekta pasniedzēja Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
22. Marina Novika docente/ materiālu autore; projekta pasniedzēja Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
23. Diāna Laiveniece asociētā profesore/ materiālu autore Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
24. Velga Laugale docente/ materiālu autore; projekta pasniedzēja Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
25. Anda Kuduma docente/ materiālu autore Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
26. Inta Klāsone asociētā profesore/ materiālu autore Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
27. Inta Genese-Plaude lektore/ materiālu autore Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
28. Ilona Leitāne skolotāja/ materiālu autore J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola
29. Ivita Pelnēna skolotāja/ materiālu autore Liepājas Valsts tehnikums
30. Ņina Petrauska tālākizglītības koordinatore Mūžizglītības nodaļa
Last modified: Tuesday, 9 April 2013, 5:58 PM