Īss pārskats par izveidoto skolotāja atbalsta materiālu.