Rita Ābele attēls
E-izglītības vide MOODLE un e-žurnāls pedagoģiskajā procesā
nosūtīja Rita Ābele — pirmdiena, 2012. gada 20. augusts, 17:35
 

ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) ietvaros š.g. 21.augustā Rēzeknē, Austrumlatgales profesionālajā vidusskolā, Jupatovkas ielā 22 sāksies tālākizglītības kursi  programmā

E-izglītības vides MOODLE un e-žurnāla MyKoob ieviešana profesionālajā izglītībā” .

Sīkāka informācija mājas lapas sadaļā "Nodarbību kalendārs 2012.gada augustā" un pa tālruni 67034034.

Rita Ābele, projekta vadītāja