Rita Ābele attēls
Seminārs svešvalodu darba grupai
nosūtīja Rita Ābele — trešdiena, 2011. gada 24. augusts, 09:10
 
ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) ietvaros š.g. 30.augustā plkst.10.30 LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 74/76, Rīgā, notiks angļu, vācu un krievu valodas darba grupu seminārs.