Moodle tulkojuma datubāze

Šeit ir apkopots pilnais moodle tulkojums, ko var izmantot kā terminoloģijas uzziņas materiālu, rakstot moodle pamācības, vai uzturot Moodle latviešu valodas tulkojumu.
EN:
LV:
Vēl

EN:
LV:
Vēl


        
 
EN:
LV:
Autora vārds:
Autora uzvārds: