Vides zinību un izglītības ilgtspējīgai attīstībai vārdnīca


:)
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

A

Aeroba vide

Vide, kurā atrodas pietiekoši daudz skābekļa, lai varētu notikt ķīmiskas reakcijas vai attīstīties dzīvie organismi, kas tai tipiski.

Akumulācija

Uzkrāšanās. Minerālvielu un organisku vielu uzkrāšanās.

Akūts

Īstermiņa kontakts vai ātra reakcija.

Alergēns

Viela, kas izsauc alerģisko reakciju.

Anaeroba vide

Vide, kurā esošais skābekļa daudzums nenodrošina skābekļa klātbūtnē tipisku dzīvo organismu attīstību

Antropogēns

Cilvēka darbības radīts.

Autotropi organismi

Dzīvie organismi, kuri sintezē organiskas vielas no neorganiskām vielā.