Autotropi organismi

Dzīvie organismi, kuri sintezē organiskas vielas no neorganiskām vielā.

» Vides zinību un izglītības ilgtspējīgai attīstībai vārdnīca