Alergēns

Viela, kas izsauc alerģisko reakciju.

» Vides zinību un izglītības ilgtspējīgai attīstībai vārdnīca