Antropogēns

Cilvēka darbības radīts.

» Vides zinību un izglītības ilgtspējīgai attīstībai vārdnīca