Anaeroba vide

Vide, kurā esošais skābekļa daudzums nenodrošina skābekļa klātbūtnē tipisku dzīvo organismu attīstību

» Vides zinību un izglītības ilgtspējīgai attīstībai vārdnīca