Jaunumu forums

Netradicionāla pieeja izvēlēto tēmu izklāstam

Netradicionāla pieeja izvēlēto tēmu izklāstam

by Rita Ābele -
Number of replies: 0
Patiesi priecājos par Jūsu darba grupas sarosīšanos, jo laiks tiešām skrien vēja spārniem un strauji tuvojas 2011.gada marts, kad mācību, jeb atbalsta materiāliem katrā mācību priekšmetā būs jābūt gataviem.
Iepriecina Jūsu vēlme un centieni izmantot netradicionālu pieeju izvēlēto tēmu izklāstam!
Vienīgi manī pārdomas rodas, atverot VeF Moodles sadaļu un lasot tur šobrīd esošo informāciju. Lasītājam, kurš nav darba grupas dalībnieks, ir grūti orientēties ieplānotajā mācību materiālu klāstā un tajā, kas no plānotā izdarīts.
Vēlētos skaidri saskatīt, kas attiecas uz jaunizveidojamajiem materiāliem un kas ir papildinformācija.
Varbūt būtu vērts izmantot ekonomistu darba grupas iestrādnes. Viņi vispirms parāda tēmas, kurās plānojuši strādāt un ar linkiem panāk saistību ar autoriem un jau izstrādātajām tēmām. Tas ir mans neprofesionāls skaidrojums, bet domāju, ka Arnis Voitkāns to varētu profesionāli izskaidrot un palīdzēt sakārtot. Ar viņa palīdzību Jūs varētu arī ielūkoties ekonomistu "mājvietā". Šis , protams, ir tikai ieteikums Jūsu pārdomām un turpmākajam darbam.

Radošu domas lidojumu vēlot,
projekta vadītāja- Rita Ābele