Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

V

Vadlīnijas

Apsvērumi par to, kā vajadzētu darboties, ja nav likuma vai arī tas vēl reāli nedarbojas.

Valdības noteikumi


Normatīvie akti, kas precizē noteiktas darbības veikšanu vai standartu ievērošanas kārtību, kā arī var paredzēt mehānismu sodu piemērošanai

Vērtību izglītība

Mācīšanās, kas iepazīstina ar vērtībām, sniedz zināšanas par to pastāvēšanas noteikumiem sabiedrībā, veido izpratni par to noteiktiem principiem, kā arī attīsta prasmes piemērot šīs zināšanas praksē. Bieži vērtību izglītības tēmas ir saistītas ar raksturu, morālo un garīgo attīstību, reliģiju, cilvēka izaugsmi, sociālo un kultūras attīstību.