Vadlīnijas

Apsvērumi par to, kā vajadzētu darboties, ja nav likuma vai arī tas vēl reāli nedarbojas.

» Vides zinību un izglītības ilgtspējīgai attīstībai vārdnīca