Valdības noteikumi


Normatīvie akti, kas precizē noteiktas darbības veikšanu vai standartu ievērošanas kārtību, kā arī var paredzēt mehānismu sodu piemērošanai

» Vides zinību un izglītības ilgtspējīgai attīstībai vārdnīca