Jautājumi

 1. Kas ir elastība?

 2. Kā elastības klasificē?

 3. Kas ir cenas elastība un kāda ir tās nozīme?

 4. Kāda ir atšķirība starp punkta un loka elastībām?

 5. Kad elastība visos pieprasījuma līknes (taisnes) punktos ir vienāda?

 6. Kad pieprasījums ir elastīgs un kad neelastīgs?

 7. Kā mainās elastība dažādos pieprasījuma taisnes punktos?

 8. Kāpēc pieprasījums ilgā laikā ir elastīgāks nekā īsā laika periodā?

 9. Kādas ir preces pēc to savstarpējās lietojamības, ja krusteniskā elastība ir pozitīva (negatīva)?

 10. Kā sauc preces, kurām ienākumu elastība ir pozitīva (negatīva)?

 11. Kas ir piedāvājuma elastība?

 12. Kādos gadījumos elastība visos piedāvājuma taisnes (līknes) punktos ir vienāda un kādos tā ir atšķirīga?

 13. Raksturojiet, kāda ir piedāvājuma elastība īsā un ilgā laika periodā?