Jēdzieni un termini

Elastība:

 • piedāvājuma

 • pieprasījuma

 • tiešā

 • netiešā

 • loka

 • ienākumu

 • cenas

 • krusteniskā

 • savstarpēji aizstājošu preču

 • savstarpēji papildinošu preču

 • īsa, ilga laika

Elastības koeficients

Līknes stāvums

Līknes kāpums

 • pozitīvs

 • negatīvs

Pieprasījums

 • elastīgs

 • neelastīgs

 • pilnīgi elastīgs

 • pilnīgi neelastīgs

Piedāvājums

 • elastīgs

 • neelastīgs

 • pilnīgi elastīgs

 • pilnīgi neelastīgs