Kopsavilkums

  1. Ietekmējošā lieluma iedarbības pakāpi raksturo elastība. Tā ir lielumu relatīvo pārmaiņu attiecība.

  2. Elastību parasti var noteikt nevis līknei kopumā, bet gan katram tās punktam atsevišķi, izņemot speciālos gadījumus.

  3. Tās lielumu raksturo elastības koeficients. Ja tā absolūtā nozīme ir lielāka par vienu , tad pieprasījums (piedāvājums) ir elastīgs, ja mazāka par vienu, tad tas ir neelastīgs.

  4. Pieprasījums ilgā laikā parasti ir elastīgāks nekā īsā laikā, jo patērētājs dārgāk kļuvušo preci aizstāj ar lētāku preci.