Ienākumu elastība

Skatot mājsaimniecības ienākumus kā pieprasījumu ietekmējošu lielumu, var runāt par ienākumu elastību. Tā rāda, par cik procentiem mainās preces pieprasījums, ja ienākumi mainās par vienu procentu. Ienākumu elastību var aprēķināt šādi:

            3_formula_10

Ienākumu elastība var būt šāda.

  1. Ja prece ir mazvērtīga, tad epL<0.

  2. Ja prece ir normāla, tad epL>0.

  3. Ja prece ir augstvērtīga (luksusprece), tad epL>1.

  4. Ja iestājies piesātinājums ar doto preci, tad epL=0.