Krusteniskā pieprasījuma elastība

Skatot pieprasījuma elastību gadījumos, kad preces aizstāj vai papildina viena otru, var runāt par krustenisko jeb netiešo pieprasījuma elastību. Tā rāda, par cik procentiem mainās aizstājošas vai papildinošas preces n pieprasījums, ja otras preces i cena mainās par vienu procentu. Krustenisko elastību var aprēķināt šādi:


(3.2.7) (3.2.7)


Ir svarīgi, vai krusteniskā pieprasījuma elastība ir pozitīva vai negatīva, jo tas rāda, kādas lietojamības attiecības ir abu preču starpā. Ja preces viena otru papildina, pieprasījuma līknei ir negatīvs kāpums un papildinošu preču krusteniskā elastība epn ir negatīva. Savstarpēji aizstājošu preču gadījumā pieprasījuma līkne ir ar pozitīvu kāpumu, un aizstājējpreču krusteniskā elastība epn ir pozitīva. Šīs likumsakarības ilustrēsim ar piemēriem. Ja benzīna cena pieaug par 25% un pieprasījums pēc motoreļļas tā rezultātā samazinās par 10%, tad

                     3_formula_8


Benzīns un motoreļļa ir preces, kas viena otru papildina, tāpēc krusteniskā elastība ir negatīva. Ja sviesta cena palielinās par 15% un pieprasījums pēc margarīna pieaug par 20%, tad


                   3_formula_9


Sviests un margarīns ir preces, kas viena otru var aizstāt, tāpēc krusteniskā elastība ir pozitīva. Ja preces pēc lietojuma ir pilnīgi neatkarīgas viena no otras, krusteniskā elastība ir vienāda ar 0.