Praktiskā metodika

Paaugstināt krievu valodas kā svešvalodas skolotāju metodisko kompetenci gramatikas pasniegšanas jomā uz komunikatīvās pieejas pamata.