Praktiskā metodika

Site: Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana
Course: PedaT059 : Krievu valodas kā svešvalodas pedagogu profesionālās pilnveides programma profesionālajā izglītībā
Book: Praktiskā metodika
Printed by: Guest user
Date: Tuesday, 28 June 2022, 8:09 PM

Description

Paaugstināt krievu valodas kā svešvalodas skolotāju metodisko kompetenci gramatikas pasniegšanas jomā uz komunikatīvās pieejas pamata.