12. PIELIKUMI

12.7. Darblapā veikto aprēķinu pārbaude

Ja darblapā izveidotas daudzas formulas, turklāt kādā no šūnām parādās kļūdu paziņo­jumi, svarīgi izsekot, kādas šūnas savstarpēji ietekmē cita citu.

Šim nolūkam lieto rīku izvēlnes Tools apakšizvēlnes Detective komandas:

Lai noskaidrotu, kas ietekmē kādu šūnu, kurā izveidota formula:

  • atlasa šūnu;
  • izvēlas komandu Trace Precedents - ar bultām tiek parādītas šūnas, kas tieši ietekmē atlasīto šūnu;
  • izvēloties komandu atkārtoti (vai izmantojot taustiņu kombināciju Shift + F7), ar tievākām bultām tiek parādītas šūnas, kas netieši ietekmē atlasīto šūnu:

Izvēloties komandu Remove Precedents, šīs bultas pakāpeniski var noņemt.

Lai noskaidrotu, ko ietekmē kāda šūna:

  • atlasa šūnu;
  • izvēlas komandu Trace Dependents – ar bultām tiek parādītas šūnas, ko tieši ietekmē atlasītā šūna;
  • piespiežot pogu atkārtoti, ar bultām tiek parādītas šūnas, ko netieši ietekmē atlasītā šūna:

Izvēloties komandu Remove Dependents, šīs bultas pakāpeniski var noņemt.

Ja izvēlas komandu Remove All Traces, visas bultas tiek noņemtas vienlaikus.

Ja kādā šūnā izveidota formula un tajā parādās kļūdas paziņojums, kļūdas izsekošanai izmanto Trace Error komandu, vispirms atlasot šūnu ar formulu, kurā ir kļūda, un pēc tam izvēloties šo komandu.