12. PIELIKUMI

12.5. Kļūdu paziņojumi

Kļūdu paziņojums šūnā formulas rezultāta vietā redzams tad, ja kādu iemeslu dēļ Calc nespēj veikt aprēķinus.

Kļūdu paziņojumi un to iespējamie rašanās iemesli:

  • ### – skaitliskai vērtībai (skaitlim, datumam vai laikam) šūnā nepietiek vietas. No kļūdas var atbrīvoties, samazinot rakstzīmju izmēru vai mainot kolonnas platumu (sk. 4.4.nod.);
  • #VALUE – nepareiza vērtība. Iemesli var būt vairāki, piemēram:
  • ja formulā vietā, kurā jālieto skaitlis, tiek izmantota šūna, kurā atrodas teksts. Šāda kļūda bieži rodas, dublējot formulas:


  • funkcijā vai formulā šūnas adreses vietā tiek lietota apgabala adrese:


  • #DIV/0 – dalīšana ar nulli:


  • #NAME – formulā atrasts nepareizs funkcijas nosaukums vai neesošs šūnas vārds. Šādas kļūdas visbiežāk rodas, formulas ievadot vai labojot no tastatūras, kā arī ja formulas daļu, kas satur tekstu, neievieto pēdiņās:


  • #N/A – tiek izmantota šūna, kurai nav atļauta piekļuve;
Papildus standarta kļūdu paziņojumiem Calc eksistē arī kļūdu paziņojumi formātā Err:..., piemēram, Err:509, kas norāda uz aritmētiskā operatora trūkumu formulā. Vēl viens populārs piemērs ir Err:502 – nepareizi norādīts funkcijas arguments, piemēram, saknes funkcijas lietošana negatīvam skaitlim (sk. 11.6.nod.).

  • #REF – neeksistējoša šūnas vai apgabala adrese. Parasti šāda kļūda rodas pēc šūnu izmešanas.

Šie kļūdu paziņojumi ir numurēti no 501 līdz 527.