OpenOffice.org Calc 3.2

OpenOffice.org Calc 3.2

12. PIELIKUMI

12.5. Kļūdu paziņojumi

Kļūdu paziņojums šūnā formulas rezultāta vietā redzams tad, ja kādu iemeslu dēļ Calc nespēj veikt aprēķinus.

Kļūdu paziņojumi un to iespējamie rašanās iemesli:

  • ### – skaitliskai vērtībai (skaitlim, datumam vai laikam) šūnā nepietiek vietas. No kļūdas var atbrīvoties, samazinot rakstzīmju izmēru vai mainot kolonnas platumu (sk. 4.4.nod.);
  • #VALUE – nepareiza vērtība. Iemesli var būt vairāki, piemēram:
  • ja formulā vietā, kurā jālieto skaitlis, tiek izmantota šūna, kurā atrodas teksts. Šāda kļūda bieži rodas, dublējot formulas:


  • funkcijā vai formulā šūnas adreses vietā tiek lietota apgabala adrese:


  • #DIV/0 – dalīšana ar nulli:


  • #NAME – formulā atrasts nepareizs funkcijas nosaukums vai neesošs šūnas vārds. Šādas kļūdas visbiežāk rodas, formulas ievadot vai labojot no tastatūras, kā arī ja formulas daļu, kas satur tekstu, neievieto pēdiņās:


  • #N/A – tiek izmantota šūna, kurai nav atļauta piekļuve;
Papildus standarta kļūdu paziņojumiem Calc eksistē arī kļūdu paziņojumi formātā Err:..., piemēram, Err:509, kas norāda uz aritmētiskā operatora trūkumu formulā. Vēl viens populārs piemērs ir Err:502 – nepareizi norādīts funkcijas arguments, piemēram, saknes funkcijas lietošana negatīvam skaitlim (sk. 11.6.nod.).

  • #REF – neeksistējoša šūnas vai apgabala adrese. Parasti šāda kļūda rodas pēc šūnu izmešanas.

Šie kļūdu paziņojumi ir numurēti no 501 līdz 527.