12. PIELIKUMI

12.4. Speciālā dublēšana

Dažkārt ir nepieciešams, lai informācijas dublēšanu varētu veikt īpaši, piemēram, dublēt informāciju, saglabājot dublēšanas vietas šūnām lietoto noformējumu, vai dublēt formu­las rezultātu, nevis pašu formulu, utt.

Šādu dublēšanu sauc par speciālo dublēšanu:

 • atlasa dublējamo apgabalu;
 • izvēlas kādu no apgabala dublēšanas veidiem;
 • izvēlas šūnu, kurā atradīsies dublējamā apgabala kreisais augšējais stūris;
 • izmanto rediģēšanas izvēlnes Edit komandu Paste Special vai konteksta izvēlnes komandu Paste Special...,lai dublēšanas veidu precizētu dialoglodziņā Paste Special.

Dialoglodziņā Paste Special norāda, kā dublēšanas darbību veikt:

Saistīto dublēšanu (grupā Options izvēles rūtiņa Link) izmanto, ja nepieciešams, lai dublētais apgabals būtu saistīts ar avota apgabalu (t.i., to, no kura tika dublēts). Ja maina kādu vērtību avota apgabalā, automātiski mainās attiecīgās šūnas vērtība arī dublētajā.


  • grupā Selection ar izvēles rūtiņām var norādīt, kāda veida datus dublēt;
  • grupā Options ar izvēles rūtiņām var norādīt, vai veikt saistīto dublēšanu (Link), izlaist tukšās šūnas (Skip empty cells), kā arī veikt rindu apmainīšanu vietām ar kolonām, t.i., attiecīgās izvēlētās rindas kļūst par kolonām – un otrādi (Transpose);
  • grupā Shift cells var norādīt, vai atbrīvot vietu šūnu novietošanai jaunajā vietā un, ja to darīt, tad kā to darīt;
  • grupā Operations var izvēlēties, kādu aritmētisku darbību veikt ar attiecīgajā šūnā dublējamo un tajā jau esošo vērtību:
   • None - nekādu;
   • Add - saskaitīt;
   • Subtract - atņemt (no šūnā esošās vērtības atņem dublējamo);
   • Multiply - reizināt;
   • Devide - dalīt (šūnā esošo vērtību dala ar dublējamo).

Daži piemēri: