12. PIELIKUMI

12.3. Lietotnes pamatopciju modificēšana

Lietotājs var modificēt vairākas lietotnes pamatopcijas, piemēram:

 • ievadīt lietotāja vārdu un iniciāļus, kas pēc noklusējuma tiek pievienoti ikvienas lietotnē saglabātās darbgrāmatas rekvizītiem;
 • norādīt noklusējuma mapi, no kuras atvērt vai kurā saglabāt darbgrāmatas, ja īpaši netiek norādīta cita saglabāšanas vieta.
Lai mainītu lietotnes pamatopcijas (darbgrāmatu veidotāja vārdu, noklusējuma mapi, no kuras atvērt vai kurā saglabāt darbgrāmatas):
 • izmanto rīku izvēlnes Tools komandu Options..., kas atver Options dialoglodziņu;
 • dialoglodziņa Options izvēlnes OpenOffice.org lappusē User data lodziņu grupā First/Last name/Initials var ievadīt lietotāja vārdu:

Turpmāk visu pirmo reizi saglabāto darbgrāmatu rekvizītos būs norāde, ka to autors ir Zigmunds Grāvītis un viņš arī veicis pēdējo rediģēšanu, bet jau iepriekš cita lietotāja veidoto, bet tagad rediģēto un saglabāto darbgrāmatu rekvizītos – ka pēdējo rediģēšanu veicis Zigmunds Grāvītis:

Lai norādītu mapi, kurā pēc noklusējuma tiks piedāvāts saglabāt jauno darbgrāmatas dokumentu:
 • atver Options dialoglodziņu, izmantojot rīku izvēlnes Tools komandu Options;
 • atver izvēlnes OpenOffice.org sadaļu Paths.
Šeit var nomainīt noklusētos OpenOffice.org ceļus, tai skaitā noklusēto dokumentu glabāšanas direktorijas ceļu My Documents:

 • My Documents ceļā norāda mapi kādā no veidiem:
  • piespiežot pogu Default, atjauno noklusēto ceļu līdz mapei (Ubuntu Linux sistēmā parasti /home/lietotajs/Documents);
  • piespiež pogu .
Atveras dialoglodziņš Select Path, kurā:
04L_11_30_01
 • navigācijas rūtī izvēlas mapi, kurā pēc noklusējuma saglabāt jauno datu bāzi.