12. PIELIKUMI

12.2. Kursora pārvietošanās maiņa pēc taustiņa Enter piespiešanas

Lai apstiprinātu šūnā ievadīto informāciju, parasti izmanto taustiņu . Virzienu, kurā pārvietojas kursors pēc taustiņa piespiešanas, var mainīt šādi:

  • vispirms atver OpenOffice.org Calc iestatījumu dialoglodziņu Options, izmantojot rīku izvēlnes Tools komandu Options...;
  • dialoglodziņa Options izvēlnes OpenOffice.org Calc lappusē General sarakstā labajā pusē izvēlas vajadzīgo virzienu: Down – uz leju, Right – pa labi, Up – uz augšu, Left – pa kreisi (izvēles rūtiņai Press Enter to move selection jābūt atzīmētai):

  • piespiež pogu .

Ja izvēles rūtiņa Press Enter to move selection nav atzīmēta, tad pēc taustiņa piespiešanas kursors paliek aktīvajā šūnā.