12. PIELIKUMI

12.1. Pārvietošanās darblapā, izmantojot taustiņus

Dažas iespējas pārvietoties darblapā, izmantojot tastatūras taustiņus, tika norādītas 3.3.1. nodaļā. Šeit norādītie taustiņi var noderēt, ja tabulā ievadīts liels datu daudzums.

Taustiņš vai taustiņu kombinācija

Darbība

Pārvietojas uz rindas pirmo šūnu

+

Pārvietojas uz šūnu A1

+

Pārvietojas uz pēdējo šūnu labajā apakšējā stūrī šūnu apgabalam, kurā veiktas kādas darbības

Pārvietojas vienu ekrāna skatu uz leju

Pārvietojas vienu ekrāna skatu uz augšu

+

Pārvietojas uz iepriekšējo lapu (darblapu vai diagrammu lapu)

+

Pārvietojas uz nākamo lapu

+

Pārvietojas vienu ekrāna skatu pa labi

+

Pārvietojas vienu ekrāna skatu pa kreisi