13. VINGRINĀJUMI

13.8. Darblapas noformēšana un drukāšana

20. vingrinājums

Atvērt darbgrāmatu Pirkumi-5 un saglabāt to ar citu nosaukumu Pirkumi-6.

Iestatīt darblapai Preces lapas izmēru A4 un portretorientāciju.

Neapdrukājamo lapu platumus no augšas, apakšas, kreisās un labās malas noteikt 2,5 cm.

Lapas galvenes attālumu no lapas augšējās malas un kājenes – no apakšējās malas noteikt 1,5 cm.

Noteikt darblapas izdrukāšanas mērogu 90%.

Noteikt darblapas rindu numuru un kolonnu apzīmējumu izdrukāšanu.

Darblapai Preces izveidot šādu galveni (Header):
  • kreisajā pusē teksts Pirkuma analīze;
  • centrā darbgrāmatas (datnes) nosaukums;
  • labajā pašreizējais datums.
Kājenes (Footer) centrā ievietot lappuses numuru.

Ievietot lapas pārtraukuma līniju tā, lai tabula un diagramma tiktu izdrukāta katra uz savas lappuses.

Atzīmējot izvēles rūtiņu Horizontal grupā Table alignment dialoglodziņa Page Style: Default lappusē Page, informāciju centrēt lappusē horizontālā virzienā.

Ja iespējams, izdrukāt darblapu Preces divos eksemplāros.

Saglabāt darbgrāmatā veiktās izmaiņas.