11. DARBLAPAS NOFORMĒŠANA UN DRUKĀŠANA

11.2. Lappuses pārtraukuma līniju ievietošana un noņemšana

Ja tabula ir tik liela, ka aizņem vairākas lappuses, drukājot tās automātiski tiek sadalītas pa lappusēm (mainot darblapas parametrus, lappušu dalījuma vietās redzamas nedaudz izteiktākas vertikālas un horizontālas līnijas).

Arī pats lietotājs var norādīt vietu, kur atdalīt vienu drukājamo lappusi no otras. Šo līniju sauc par lappušu pārtraukuma līniju. To var iestatīt gan vertikālā, gan horizontālā virzienā.

Lai, piemēram, aplūkojamajā uzdevumā tabulu izdrukātu uz vienas lappuses, bet diagrammu – uz otras, ievieto lappuses pārtraukuma līniju:

  • darblapā atlasa rindu (vai kolonnu), pirms kuras grib ievietot lappušu pārtraukuma līniju (piemērā rindu zem tabulas);
  • izvēlnes Insert apakšizvēlnē Page Break izvēlas komandu Row Break vai Column Break:

Pēc lappuses pārtraukuma līnijas ievietošanas pirms atlasītās rindas redzama zila horizontāla līnija (redzamas arī pašas lietotnes ievietotās vertikālās lappušu dalījuma līnijas):

Lappušu pārtraukuma līniju rediģēšanai paredzēts speciāls lappušu pārtraukuma līniju skats (Page Break Preview). To var ieslēgt, izvēlnē View lietojot komandu Page Break Preview, bet izslēgt – tajā pašā izvēlnē lietojot komandu Normal.

Šajā skatā lapu pārtraukuma līnijas ir attēlotas ar zilām treknām līnijām, bet izdrukai neatlasītais apgabals ir iekrāsots pelēks. Līniju atrašanās vietu var mainīt, pārvelkot tās ar peli (tādējādi automātiskās pārtraukuma līnijas kļūst par lietotāja ievietotām – Manual Breaks). Lai noņemtu lietotāja ievietotu līniju, to ievelk drukāšanai neatlasītajā apgabalā. Kontekstizvēlnē iespējams noņemt visas lietotāja ievietotās lappušu pārtraukuma līnijas, izvēloties komandu Delete All Manual Breaks:

Lappušu pārtraukuma līniju skatā var veikt arī aprēķinus un noformēt tabulu vai diagrammu.