13. VINGRINĀJUMI

13.7. Saraksti

19. vingrinājums

Atvērt darbgrāmatu Pirkumi-4 un saglabāt to ar citu nosaukumu Pirkumi_filtri-4.

Tabulai noņem formatējumu un virsrakstu rindu atstāj treknrakstā:

Izveidot desmit darblapas Produkti kopijas (to nosaukumi Produkti-2, Produkti-3, ..., Produkti-11).

Darblapā Produkti-2 sakārtot sarakstu pēc produktu nosaukuma alfabētiskā secībā:

Darblapā Produkti-3 sakārtot sarakstu pēc cenas pārtikas produkta dilstošā secībā:

Darblapā Produkti-4 sakārtot sarakstu mērvienībām dilstošā secībā, produktus ar vienādām mērvienībām sakārtot pēc to nosaukumiem augošā secībā:

Darblapā Produkti-5, izmantojot automātisko filtru, atfiltrēt visus produktus, kuru mērvienības ir norādītas gabalos:

Darblapā Produkti-6 atfiltrēt visus produktus, par kuriem samaksāts mazāk par Ls 0,60:

Darblapā Produkti-7 atfiltrēt visus produktus, kuru cena ir mazāka par Ls 1,- vai lielāka par Ls 4,-:

Darblapā Produkti-8 atfiltrēt visus produktus, kuru cena ir lielāka par Ls 1,- un mazāka par Ls 4,-:

Darblapā Produkti-9 atfiltrēt visus produktus, kuru nosaukums satur burtu t:

Darblapā Produkti-10 atfiltrēt 3 produktus, kuri izmaksāja visvairāk:

Darblapā Produkti-11 atfiltrēt 20% produktu, kuri izmaksāja vismazāk:

Saglabāt darbgrāmatā veiktās izmaiņas un to aizvērt.