10. SARAKSTI

10.3. Datu filtrēšana

Filtrēt sarakstu nozīmē „noslēpt” visus ierakstus, izņemot tos, kas atbilst izvēlētajam kritērijam.

Datu filtrēšanai lieto divus paņēmienus:

 • automātisko filtru (AutoFilter);
 • standarta filtru (Standard Filter):

9.3.1.Automātiskais filtrs

Lai uzsāktu datu filtrēšanu:

 • atlasa jebkuru no saraksta šūnām;
 • izvēlnes Data apakšizvēlnē Filter izvēlas komandu AutoFilter.

Pie kolonnu nosaukumiem parādās filtru bultiņas.

Izpildot klikšķi uz šīm bultiņām, iegūst sarakstu ar filtrēšanas nosacījumiem:

 • All – rādīt visus ierakstus (atstatīt filtru);
 • Top 10 – rādīt ierakstus ar 10 lielākajām vērtībām;
 • - empty – rādīt tukšos laukus;
 • - non empty – rādīt netukšos laukus;
 • zemāk ir saraksts ar ierakstiem, ko filtrēt. Ja izvēlas, piemēram, “Jānis”, būs redzami tikai Jāņu ieraksti;
 • Standard Filter... – paplašināts filtrs, ja neviens no dotajiem filtra nosacījumiem neder.

Piemērs, filtrējot pēc nosacījuma Jānis:

Kā redzams, rindas 2, 3, 4, 5 ir nevis izdzēstas, bet slēptas skatam, un bultiņa pie kolonnas “Vārds” ir kļuvusi zila, tādā veidā norādot, ka tabulas dati tiek filtrēti pēc šīs kolonnas.

Automātiskos filtrus var arī kombinēt. Lai izfiltrētu visus Jāņus, kuriem nav norādīts tālruņa numurs:

 • kolonnā Vārds automātiskajā filtrā norāda Jānis;
 • kolonnā Tālrunis automātiskajā filtrā norāda - empty -:

Automātisko filtru noņem tāpat kā pievieno:

 • atlasa kādu šūnu tabulā;
 • izvēlnes Data apakšizvēlnē Filter izvēlas komandu AutoFilter.

Ja ar automātisko filtru ir par maz, izmanto standarta filtru.

9.3.2.Standarta filtrs

Ja automātiskais filtrs nav pietiekams, filtrēšanai var izmantot standarta filtru. Lai to pievienotu:

 • atlasa kādu šūnu tabulā vai visu tabulu;
 • izvēlnes Data apakšizvēlnē Filter izvēlas komandu Standart Filter.

Atveras standarta filtra dialoglodziņš:

Šajā filtrā ir četras daļas:

 • Field name – kolonnas nosaukums;
 • Condition – nosacījums:
  • = – lauka saturs precīzi atbilst;
  • < – lauka vērtība ir mazāka par;
  • > – lauka vērtība ir lielāka par;
  • <= – lauka vērtība ir mazāka vai vienāda ar;
  • >= – lauka vērtība ir lielāka vai vienāda ar;
  • <> – lauka vērtība nav vienāda ar;
  • Largest – rāda lielākās vērtības (laukā Value norāda, cik ierakstu parādīt);
  • Smallest – rāda mazākās vērtības (laukā Value norāda, cik ierakstu parādīt);
  • Largest % – lielākās vērtības (laukā Value norāda, cik procentu parādīt);
  • Smallest % – mazākās vērtības (laukā Value norāda, cik procentu parādīt);
  • Contains – satur vērtību;
  • Does not contain – nesatur vērtību;
  • Begins with – sākas ar vērtību;
  • Does not begin with – nesākas ar vērtību;
  • Ends with – beidzas ar vērtību;
  • Does not end with – nebeidzas ar vērtību;
 • Value – vērtība, pret kuru pārbauda nosacījumu. Šo vērtību var ierakstīt vai izvēlēties no saraksta;
 • Operator – operators, kas apvieno vairākus nosacījumus:
  • AND – ir jāizpildās katram nosacījumam, rezultāts ir abu šo nosacījumu šķēlums;
  • OR – ir jāizpildās vismaz vienam no nosacījumiem, rezultāts ir abu nosacījumu apvienojums.

Šajā piemērā filtru: “Vārds = Jānis AND Tālrunis -empty- OR Uzvārds Begins with Bērz” var lasīt kā – atlasīt visus ierakstus, kur vārds ir Jānis un viņa tālruņa numurs nav norādīts, vai rādīt visus tos ierakstus, kur uzvārds sākas ar “Bērz”. Šī filtra rezultāts ir:

Operatorus var labāk saprast, ja iedomājas, ka tiek izpildīti dotie divi filtri, un pēc tam rezultāti tiek apvienoti. Ja operators ir AND – galarezultāts ir kopīgā daļa; ja operators ir OR – tad galarezultāts ir abu šo filtru rezultātu apvienojums.

Lai labāk saprastu, kā darbojas šis filtrs, aplūkosim dažus piemērus.

Tiek atlasīti visi ieraksti, kur kolonnā Vārds ir ieraksts Jānis vai ieraksts Veronika.

Tiek atlasīts 1 ieraksts, kuram kolonnā Vidējā atzīme ir vislielākā:

Tiek atlasīts ieraksti, kuriem kolonnā Vidējā atzīme ir starp vērtību 6 (ieskaitot) un 8 (neieskaitot). Operatoram ir jābūt AND, jo abiem šiem nosacījumiem ir jāizpildās vienlaicīgi:

Filtrēt intervālus var arī tekstam. Šajā piemērā tiek filtrēti uzvārdi, kas sākas ar c un beidzas ar u (jo burts u alfabētā ir pirms v un šis burts netiek ieskaitīts):

Filtru izņem ar izvēlnes Data apakšizvēlnes Filter komandu Remove Filter.