13. VINGRINĀJUMI

13.6. Diagrammu veidošana un formatēšana

16. vingrinājums

Atvērt darbgrāmatu KomTex-3 un saglabāt to ar citu nosaukumu KomTex-4.

Darblapā Ieņēmumi grafiski attēlot uzņēmuma gada ieņēmumus pa ceturkšņiem pēc dotā parauga: • diagrammas veidošanai izmantoti šūnu A2:E5 dati;
 • diagrammas tips – Column;
 • datu virknes ir rindās;
 • leģenda atrodas zem grafika;
 • ir redzamas x ass režģa līnijas;
 • virs katra stabiņa ir pievienoti datu punkti;
 • diagrammas virsraksts un abas asis ir treknrakstā;
 • diagrammas fons ir zili pelēkā krāsā (Blue grey);
 • leģendas fons ir zili pelēkā krāsā un melnā rāmī;
 • vertikālas ass skala ir modificēta, lai tā rādītu datus no 0 līdz 40000;
 • diagramma ir izstiepta, lai būtu tikpat plata kā datu tabula.

Saglabāt darbgrāmatā veiktās izmaiņas.

17. vingrinājums

Darbgrāmatā KomTex-4 grafiski attēlot uzņēmuma ieņēmumu dinamiku pa ceturkšņiem:


 • diagrammas veidošanai izmantoti šūnu A2:E5 dati;
 • diagrammas tips – līnija (Line) ar apakštipu Points and Lines, līnijām jābūt nolīdzinātām;
 • diagrammas elementi (virsraksts, paskaidrojumi pie asīm, leģenda, palīglīnijas) pievienoti un novietoti aptuveni pēc parauga;
 • visas rakstzīmes noformētas fontā Liberation Serif ar izmēru 14, treknrakstā (virsrakstam izmērs 20);
 • jābūt vertikālajām režģa līnijām.

Saglabāt darbgrāmatā veiktās izmaiņas.

18. vingrinājums

Atvērt darbgrāmatu Pirkumi-4 un saglabāt to ar citu nosaukumu Pirkumi-5.

Darblapā Preces grafiski attēlot pirkuma izdevumu sadalījumu pa precēm:
 • diagrammas veidošanai izmantoti šūnu A3:A11 un E3:E11 (bet ne F4:F11!) dati;
 • diagrammas tips – Pie, apakštips – Exploded Pie Chart ar 3-D izskatu;
 • noformēšanas elementi aptuveni pēc parauga.

Saglabāt darbgrāmatā veiktās izmaiņas.