9. DIAGRAMMU VEIDOŠANA UN FORMATĒŠANA

9.4. Diagrammas elementu noformēšana

Pirms noformēšanas atbilstošais diagrammas elements vispirms jāatlasa:

 • izpildot klikšķi uz atbilstošā elementa vai arī izvēloties to no diagrammas elementu saraksta:

 • lai atvērtu izvēlētā elementa noformēšanas dialoglodziņu, piespiež pogu (Format Selection) vai izvēlnē Format lieto komandu Format Selection.

Noformēšanas iespējas ir atkarīgas no izvēlētā objekta un diagrammas veida.

Daudzi diagrammas elementu parametri ir vienādi, tāpēc šajā nodaļā aplūkosim svarīgākos elementu parametrus.

8.4.1.Elementa laukums

Elementa laukumu noformē cilnē Area:

Laukuma aizpildīšanas iespējas ir:

 • Colour – aizpildīt ar krāsu;
 • Gradient – aizpildīt ar krāsu pāreju;
 • Hatching – aizpildīt ar vienkrāsas rakstu;
 • Bitmap – aizpildīt ar fona attēlu.

Elementa laukumu caurspīdīgumu nosaka cilnē Transparency:

Caurspīdīguma iespējas ir:

 • No Transparency – bez caurspīdīguma;
 • Transparency – caurspīdīgumu norāda procentos (100% – pilnīgi caurspīdīgs);
 • Gradient – caurspīdīgums gludi pāriet no viena caurspīdīguma līmeņa uz otru.

8.4.2.Elementa malas

Elementa malas noformē cilnē Borders:

8.4.3.Rakstzīmju noformēšana

Diagrammas elementos, kuros ir kāds teksts vai skaitļi, var noformēt to izskatu. To var izdarīt cilnēs Font un Font Effects. Tas jau ir apskatīts tekstapstrādes nodaļās.

Ja tiks mainīts diagrammu izmērs, rakstzīmju pēc noklusējuma izmērs netiek mainīts. Lai rakstzīmju izmērs mainītos kopā ar diagrammas izmēru, diagrammu veidošanas skatā piespiež pogu (Scale Text).

8.4.4.Novietojums

Dažiem elementiem (piemēram, leģendai) var mainīt to novietojumu diagrammā; to var izdarīt cilnē Position. Vēl dažiem var mainīt teksta virzienu; to var izdarīt cilnē Alignment.

8.4.5.Datu sēriju noformēšana

Datu sērijām var norādīt vēl šādus parametrus:

 • cilnē Options:
  • ja pīrāga grafiks tiek rādīts no nepareizās puses, to var pagriezt laukā Starting angle;
  • cilnē Options sadaļā Plot missing values var norādīt, ko darīt, ja datu sērijā pietrūkst kāda vērtība:
   • Leave gap – atstāt tukšu;
   • Assume zero – pieņemt, ka vērtība ir nulle;
   • Continue line – turpināt līniju (līniju diagrammām);
 • cilnē Layout sadaļā Shape (tikai stabiņu diagrammām) var norādīt, kādā formā būs attiecīgais stabiņš;
 • cilnē Line (tikai līniju diagrammām):

  • grupā Line properties norāda līnijas izskatu:
   • Style – līnijas izskats (punktota, raustīta, viendabīga u.c.);
   • Colour – krāsa;
   • Width – platums;
   • Transparency – caurspīdīgums;
  • grupā Icon norāda, kādu ikonu izmantot datu punktiem:
   • Select – no saraksta izvēlas ikonas veidu;
   • Widh – ikonas platums;
   • Height – ikonas augstums.