OpenOffice.org Calc 3.2

OpenOffice.org Calc 3.2

8. DATU VIRKŅU VEIDOŠANA

8.2. Datu virkņu veidošana, izmantojot dialoglodziņu Fill Series

Datu virknes var izveidot arī ar komandu dialoglodziņu Fill Series. Lai to izdarītu:

 • atlasa šūnas, kurās jāizveido datu virkne;
 • izvēlnes Edit apakšizvēlnē Fill izvēlas komandu Series...:


 • grupā Direction norāda, kādā virzienā veidot datu virkni:
  • Down – no augšas uz leju (parastā secība);
  • Right – no kreisās uz labo;
  • Up – no apakšas uz augšu;
  • Left – no kreisās uz labo;
 • grupā Series type norāda, kādā veidā veidot virkni:
  • Linear – skaitļi pieaug aritmētiskā progresijā;
  • Growth – skaitļi pieaug ģeometriskā progresijā;
  • Date – veidot datumu virkni;
  • Autofill – aizpilda tāpat kā automātiskās aizpildīšanas rīks:
Ja ir izvēlēta Date virkne, tad:
 • grupā Time unit norāda, par kādu laika vienību palielināt datumu:
  • Day – diena;
  • Weekday – darbadiena;
  • Month – mēnesis;
  • Year – gads;
 • dialoglodziņa apakšā norāda datu virknes sākumu, beigas un pieaugumu:
  • Start value – virknes pirmā elementa vērtība;
  • End value – virknes pēdējā elementa vērtība (var nenorādīt);
  • Increment – pieauguma vērtība.

7.2.1.Aritmētiskās progresijas veidošana

Lai izveidotu aritmētisku progresiju:

 • atlasa šūnas, kurās jāizveido datu virkne;
 • izvēlnes Edit apakšizvēlnē Fill izvēlas komandu Series...;
 • grupā Series type norāda Linear;
 • laukā Start value ievada virknes pirmā elementa vērtību;
 • laukā Increment norāda skaitli, par kādu pieaug katrs nākamais virknes elements.

7.2.2.Ģeometriskās progresijas veidošana

Lai izveidotu ģeometrisko progresiju:

 • atlasa šūnas, kurās jāizveido datu virkne;
 • izvēlnes Edit apakšizvēlnē Fill izvēlas komandu Series...;
 • grupā Series type norāda Growth;
 • laukā Start value ievada virknes pirmā elementa vērtību;
 • laukā Increment norāda skaitli, cik reižu katrs nākamais elements būs lielāks par iepriekšējo elementu.

7.2.3.Datuma virkņu veidošana

Lai izveidotu datuma virknes:

 • atlasa šūnas, kurās jāizveido datu virkne;
 • izvēlnes Edit apakšizvēlnē Fill izvēlas komandu Series...;
 • grupā Series type norāda Date;
 • grupā Time unit norāda datumu virknes tipu:
 • laukā Start value ievada virknes pirmā elementa vērtību;
 • laukā Increment norāda, par cik palielināt datumu atbilstoši Time unit izvēlei.

Ja ievadītā sākuma vērtība ir 01.09.11 (2011. gada 1. septembris) un pieaugums 3, tad iegūtā virkne izskatās šādi:

Ieskatam parādīta tabula, kuras kolonnās ir datumu virknes pa dienām (Day), pa darbadienām (Weekday), pa mēnešiem (Month) un pa gadiem (Year) ar soli 1: