13. VINGRINĀJUMI

13.4. Tabulas noformēšana

11. vingrinājums

Atvērt darbgrāmatu Pirkumi-3 un saglabāt to ar citu nosaukumu Pirkumi-4.

Darblapā Daudzums atlasīt šūnas A1:C1.

Lietojot dialoglodziņa Format Cells cilnes Alignment lappusi, pagriezt atlasīto šūnu saturu par 45 pretēji pulksteņrādītāja virzienam šūnas ietvaros:

Darblapā Cenas šūnā A4 esošo tekstu Sviests izlabot uz Lauku sviests.

Lietojot dialoglodziņa Format Cells cilnes Alignment lappuses izvēles rūtiņu Wrap text automatically, sadalīt tekstu divās rindās:

Saglabāt darbgrāmatā veiktās izmaiņas.

12. vingrinājums

Atvērt darbgrāmatu Dazadas_tabulas un saglabāt to ar citu nosaukumu Dazadas_tabulas-2.

Darblapas Sheet2 šūnā A1 ievadīt tekstu Horizontāli apvienotas šūnas, šūnā E1– tekstu Vertikāli apvienotas šūnas, šūnā A3 – tekstu Apvienotas deviņas šūnas:

Lietojot formatēšanas rīkjoslas pogu Merge and Center Cells, apvienot šūnas A1:D1, novietojot tekstu apvienotā šūnu apgabala centrā horizontālā virzienā.

Lietojot izvēlnes Format saraksta Merge Cells komandu Merge Cells, apvienot šūnas E1:E3.

Apvienotajā šūnu apgabalā nodrošināt teksta sadalīšanu rindās.

Novietot tekstu apvienotā šūnu apgabala centrā.

Izmainīt kolonnas platumu tā, lai katrs vārds šūnā atrastos savā rindā.

Apvienot šūnas A3:C5.

Novietot tekstu apvienotā šūnu apgabala centrā horizontālā un vertikālā virzienā.

Pēc veiktajām darbībām darblapai jāizskatās šādi:

Saglabāt darbgrāmatā veiktās izmaiņas.

13. vingrinājums

Darbgrāmatas Dazadas_tabulas-2 darblapā Sheet1 virs 2. rindas ievietot vienu tukšu rindu.

Šūnā A1 esošajam tekstam mainīt rakstzīmju izmēru uz 17, noformēt to treknrakstā un kursīvā.

Apvienot šūnas A1:K1.

Izcelt 3. rindā un kolonnā A esošo tekstu treknrakstā.

Šūnu A3:K13 saturu nocentrēt horizontālā virzienā.

Mainīt šūnu B3:K3 un A4:A13 fona krāsu uz dzeltenu.

Pēc veiktajām izmaiņām darblapai jāizskatās šādi:

Saglabāt darbgrāmatā veiktās izmaiņas un to aizvērt.

14. vingrinājums

Darbgrāmatas Pirkumi-4 darblapā Preces noformēt virsrakstu Mans pirkums:

  • apvienot šūnas A1:F1;
  • rakstzīmju fonts Arial Black, izmērs – 16, rakstzīmju krāsa – sarkana, rakstzīmes noformētas kursīvā.

Šūnai E12 izvēlēties gaiši zaļu fona krāsu.

Šūnā F3 ievadīt tekstu Procenti.

Šūnās F4:F11 aprēķināt, kādu daļu no kopsummas veido katrs no pirkumiem. Lietot absolūto adresāciju un procentu formātu ar divām zīmēm aiz komata.

Noformēt šūnas apgabalā A3:F3:

  • fonts Times New Roman, rakstzīmes noformētas treknrakstā, novietotas šūnu centrā horizontālā virzienā;
  • šūnu fonam izvēlēties gaiši zilu krāsu.

Šūnām A4:A11 izvēlēties dzeltenu fona krāsu.

Apgabalus B4:B11 un E4:E12 noformēt valūtas formātā (ar Ls).

Apgabalu D4:D11 noformēt decimālskaitļa formātā ar vienu zīmi aiz komata.

Tabulas apmaļu noformējums apgabalam A3:F11:

  • iekšējās līnijas – plānas, dubultas, melnas;
  • ārējā apmale – bieza, tumši zilā krāsā.

Šūnu apgabala A3:F3 apakšējā apmale – dubulta, tumši zilā krāsā.

Mainīt kolonnu A:F platumus pēc garākajiem ierakstiem šo kolonnu šūnās.

Pēc veiktajām darbībām darblapai jāizskatās šādi:

Lietojot formatēšanas rīkjoslas pogu Format Paintbrush, dublēt darblapas Preces šūnu A3:B7 noformējumu uz darblapas Datortehnika šūnām A1:B5 (ja nepieciešams, pēc noformējuma dublēšanas mainīt kolonnas B platumu):

Saglabāt darbgrāmatā veiktās izmaiņas un to aizvērt.