7. TABULAS NOFORMĒŠANA

7.5. Noformējuma dublēšana

Noformējot kādu šūnu, bieži ir jāizpilda vairākas darbības, līdz panāk vēlamo šūnas izskatu un skaitļu formātu. Ja iepriekš kāda šūna vai šūnu apgabals ir noformēts tā, kā nepieciešams noformēt arī citas šūnas, tad ar standarta rīkjoslas pogu (Format Paintbrush) var dublēt noformējumu no atlasītā apgabala uz citu ne tikai darbgrāmatas ietvaros, bet arī uz citām darbgrāmatām.

Kā piemērs aplūkota šūnu apgabala A1:B4 noformējuma dublēšana uz apgabalu D1:E4:

  • atlasa šūnu apgabalu (piemērā tas ir A1:B4);
  • piespiež standarta rīkjoslas pogu (Format Paintbrush). Peles rādītājs maina izskatu uz ;
  • novieto peles rādītāju uz šūnas, kas atrodas noformējamā apgabala kreisajā augšējā stūrī (piemērā tā ir šūna D1);
  • izpilda klikšķi.Rezultātā tiek dublēts noformējums, bet informācija paliek bez izmaiņām.

Reizēm ir situācijas, kad ir noformēta tikai viena šūna un šīs šūnas noformējums jālieto šūnu apgabalam. Tad rīkojas šādi:

  • atlasa šūnu, kuras noformējumu vēlas dublēt;
  • piespiež standarta rīkjoslas pogu (Format Paintbrush). Peles rādītājs maina izskatu uz ;
  • turot piespiestu peles kreiso pogu, pārvelk pār šūnu apgabalu, kam nepieciešams tāds pats noformējums kā atlasītajai šūnai.

Ja vienas šūnas noformējums ir jālieto vairākiem atsevišķiem šūnu apgabaliem, uz pogas (Format Paintbrush) izpilda dubultklikšķi. Lai noformējuma dublēšanu pārtrauktu, pogu piespiež atkārtoti.