6. APRĒĶINI TABULĀS

6.1. Elementārie aprēķini

5.1.1.Formulas ievadīšana

Lai ievadītu formulu:

 • atlasa šūnu;
 • ievada (vienādības) zīmi vai nospiež formulu joslas pogu (Formula);
 • ievada izteiksmi (formulu);
 • apstiprina formulu vienā no veidiem:
  • ar formulu joslas pogu (Accept);
  • piespiežot taustiņu ;
  • pārejot uz citu šūnu.

Visām Calc formulām jāsākas ar vienādības (=) zīmi! Šī zīme norāda, ka tai sekojošie simboli veido formulu. Pirms vienādības zīmes nedrīkst būt tukšumzīme vai kāda cita rakstzīme. Ja formulu ievada bez vienādības zīmes, tad izteiksme tiek uztverta kā teksts vai specifisks skaitļa formāts.

Formula var saturēt:

 • skaitļus;
 • darbību zīmes:
  • + (saskaitīšana);
  • - (atņemšana);
  • * (reizināšana);
  • / (dalīšana);
  • ^ (kāpināšana);
  • % (procenti);
 • apaļās iekavas;
 • šūnu un apgabalu adreses;
 • funkcijas.

Kā piemērs apskatīta vienkārša formula =18/2-4, kas ievadīta šūnā A1. Pēc apstiprināšanas šūnā ir redzams izteiksmes rezultāts, bet formulu rindā pati izteiksme:

1

Darbību secība formulās tiek izpildīta pēc matemātikas likumiem. Reizināšanas zīme jālieto obligāti. Piemēram, izteiksmes 15(8-3)(15-8) vērtības aprēķināšanai Calc šūnā jāievada šāda formula =15*(8-3)*(15-8).

Ja nav īsti skaidrs, kuru no darbībām Calc izpildīs vispirms, tad ieteicams lietot iekavas – tajās esošās izteiksmes tiks aprēķinātas pirmās.

Piemēri:

Formula

Rezultāts


=9*4+18/5-2

37,6


=9*4+18/(5-2)

42


=9*(4+18)/5-2

37,6


=(9*4+18)/5-2

8,8


=9*(4+18/(5-2))

0

Ja formulā atrastas sintakses (pieraksta) kļūdas, tad pēc formulas apstiprināšanas ekrānā tiks izvadīts kļūdas paziņojums, kur Calc piedāvā savu pareizas formulas variantu. Piemēram, ievadot izteiksmi =15*(3*4, kas ir bez noslēdzošās iekavas, ekrānā tiks izvadīts šāds paziņojums:

04L_05_11_02

Ne vienmēr Calc piedāvātais variants sakrīt ar lietotāja iecerēto.

Pēc formulas apstiprināšanas rezultāta vietā šūnā var tikt izvadīts kļūdas paziņojums, piemēram, #VALUE, #DIV/0 u.tml. Plašāku informāciju sk. 11.5 nodaļā.

5.1.2.Šūnas adreses izmantošana formulā

Ja kāds no formulas elementiem ir šūnā ievadīta vērtība vai iegūts aprēķinu rezultāts, tad, veidojot formulu, ievada nevis tabulā redzamos skaitļus, bet norāda šūnu adreses, kurās tie atrodas. Formulas aprēķināšanas brīdī tiek ņemtas atbilstošo šūnu vērtības.

Piemēram:

 • šūnā A1 ievada skaitli 25;
 • šūnā B1 ievada formulu =A1*2;
 • šūnā C1 ievada formulu A1+B1:

Ja tiek mainīta vērtība kādā no šūnām, tad mainās arī to šūnu vērtības, kuru formulas tieši vai pastarpināti satur izmainītās šūnas adresi.

Piemēram, šūnā A1 skaitli 25 maina uz skaitli 75.

Pēc izmaiņu izdarīšanas mainās gan šūnas B1, gan C1 formulu rezultāts, jo abās šūnas esošās formulas satur šūnas A1 adresi.

Ja formula satur šūnu adreses, tad tās var ievadīt, izmantojot gan tastatūru, gan peli. Ja izmanto tastatūru, tad lietotājam pašam ir pareizi jānosaka šūnu adreses, bet, izmantojot peli, darblapā atlasa (izvēlas) vajadzīgo šūnu vai šūnu apgabalu.

Piemēram, šūnā B2 jāievada formula =A2*3:

 • ievada (vienādības) zīmi;
 • izpilda klikšķi šūnā A2. Ap šūnu A2 parādās sarkana līnija:

 • ievada *3;
 • apstiprina formulu:

5.1.3.Formulas dublēšana

Ja tabulā jāveic aprēķini vairākās šūnās, lietojot vienu un to pašu formulu, tad var izmantot tā saukto formulas dublēšanu (kopēšanu). Lai dublētu formulu:

 • atlasa šūnu, kur atrodas izveidotā formula;
 • peles rādītāju novieto uz šūnas autoaizpildes rīka (melnā kvadrātiņa atlasītas šūnas stūrī) tā, lai peles rādītājs maina izskatu uz baltu pildītu krustiņu ;
 • par formulas pareizību var pārliecināties, izpildot klikšķi uz šūnas, kur atrodas formula:
 • dublēšanu veic, turot piespiestu peles kreiso pogu un velkot pār šūnām, kurās formula jādublē;

Kā redzams, tad visi rezultāti ir pareizi. Tas noticis, mainoties šūnu adresēm dublēšanas laikā. Šūnā E2 izveidoto formulu Calc „saprot” kā otrās no šūnas E2 pa kreisi esošās šūnas (t.i., C2) dalījumu ar pirmo no šūnas E2 pa kreisi esošo šūnu (t.i., D2). Adreses formulās nomainījušās attiecībā pret šūnu, kurā jāatrodas formulai. Piemēram, šūnā E3 formula ir =C3/D3, t.i., dalītas ir tās divas šūnas, kas atrodas pa kreisi no E3, utt.