6. APRĒĶINI TABULĀS

Izklājlapu tabulu šūnās var veikt dažādus aprēķinus, veidojot formulas vai izmantojot funkcijas, piemēram, summas, vidējās, lielākās vai mazākās vērtības aprēķināšanai.