13. VINGRINĀJUMI

13.2. Darbs ar tabulas apgabaliem

3. vingrinājums

Jaunā darbgrāmatā atlasīt šūnu A2, apgabalu B4:C6, kolonnu E, kā arī 8. un 10. rindu:
  • atlasa šūnu A2;
  • tur piespiestu taustiņu un ar peli izvēlas šūnu B4;
  • neatlaižot peles pogu, velk līdz šūnai C6;
  • atlaiž peles pogu, bet taustiņu tur piespiestu;
  • atlasa kolonnu E;
  • joprojām tur piespiestu taustiņu un atlasa 8. un 10. rindu;
  • atlaiž taustiņu :

Darbgrāmatu aizvērt, to nesaglabājot.

4. vingrinājums

Atvērt darbgrāmatu Pirkumi un saglabāt to ar citu nosaukumu Pirkumi_2.

Lapu Sheet1 pārdēvēt par Preces, Sheet2 – par Cenas, Sheet3 – par Daudzums:


Dublēt datus par preču cenām (darblapas Preces šūnas A3:B11) uz darblapas Cenas šūnām A1:B9.

Vienlaikus dublēt datus par preču skaitu (darblapas Preces šūnas A3:A11, C3:D11) uz darblapas Daudzums šūnām A1:C9:

Saglabāt darbgrāmatā veiktās izmaiņas un to aizvērt.

5. vingrinājums

Atvērt darbgrāmatu KomTex un saglabāt to ar citu nosaukumu KomTex-2.

Dzēst darblapas Ieņēmumi 2. rindu.

Ievietot jaunu kolonnu pa kreisi no kolonnas A:

Pārvietot šūnu F3:F5 saturu uz šūnām A3:A5, bet šūnas B1 saturu – uz šūnu A1:

Izveidot darblapas Ieņēmumi trīs kopijas (to nosaukumi Ieņēmumi 2, Ieņēmumi 3 un Ieņēmumi 4).

Darblapā Ieņēmumi 2 kolonnai A mainīt platumu uz 2,90 cm.

Kolonnām B:E mainīt platumu pēc garākās informācijas šūnās.

1
. rindai mainīt augstumu uz 1,5 cm.

Rindām 3:5 mainīt augstumu uz 0,65 cm.

Darblapā Ieņēmumi 3 paslēpt 3. un 4. rindu un B:D kolonnas.

Paslēpt darblapu Ieņēmumi 4.


Saglabāt darbgrāmatā veiktās izmaiņas un to aizvērt.