5. DARBS AR TABULAS APGABALIEM

5.9. Rindu un kolonnu slēpšana un atklāšana

Bieži rodas situācijas, ka aprēķiniem tiek izmantotas rindas vai kolonnas, ko nav nepieciešams redzēt vai drukāt. Šādā gadījumā iespējama rindu vai kolonnu slēpšana.

4.9.1.Rindu (kolonnu) slēpšana

Lai slēptu rindas (kolonnas):

 • atlasa rindas (kolonnas), ko vēlas slēpt;
 • slēpšanu veic ar vienu no komandām:
  • konteksta izvēlnes komandu Hide:

  • izvēlnes Format saraksta Row vai Column komandu Hide:

Atlasītās rindas (kolonnas) kļūst neredzamas:

Ja vienlaikus atlasītas ir gan rindas, gan kolonnas, tad tiek slēptas visas darblapas rindas un kolonnas. Ja ir nepieciešams slēpt gan rindas, gan kolonnas, tad aprakstītās darbības ir jāveic rindām un kolonnām atsevišķi.

4.9.2.Rindu (kolonnu) atklāšana

Lai atklātu paslēptās rindas (kolonnas):

 • atlasa tās rindas (kolonnas), kas atrodas virs un zem paslēptās rindas (pa labi un pa kreisi no paslēptās kolonnas);
 • atklāšanu veic ar vienu no komandām:
  • konteksta izvēlnes komandu Show;
  • izvēlnes Format saraksta Row vai Column komandu Show:

Ja paslēpta 1. rinda vai kolonna A, pirms atklāšanas komandu lietošanas jāatlasa visa darblapa.

Lai atklātu pirmo kolonnu (rindu), var rīkoties arī šādi:

 • novieto peles rādītāju vietā, kur jābūt kolonnas A (1. rindas) apzīmējumam, līdz peles rādītājs maina izskatu uz ;
 • turot piespiestu peles kreiso pogu, velk pa labi (uz leju). Paslēptā kolonna (rinda) kļūst redzama.