5. DARBS AR TABULAS APGABALIEM

5.6. Apgabala dublēšana

Lai dublētu apgabalu:

 • atlasa dublējamo apgabalu;
 • izvēlas vienu no apgabala kopēšanas veidiem:
  • izvēlnes Edit komandu Copy;
  • galvenās rīkjoslas pogu ;
  • taustiņu kombināciju + ;
  • konteksta izvēlnes komandu Copy.

Ap atlasīto apgabalu kļūst redzama mirgojoša pārtraukta līnija:

04L_04_60_01

 • izvēlas šūnu, kurā atradīsies dublējamā apgabala kreisais augšējais stūris;
 • izvēlas vienu no apgabala ielīmēšanas veidiem:
  • izvēlnes Edit komandu Paste;
  • galvenās rīkjoslas pogu ;
  • taustiņu kombināciju + ;
  • konteksta izvēlnes komandu Paste.
04L_04_60_02

Pēc ielīmēšanas komandas izpildes mirgojošā pārtrauktā līnija nepazūd. Tas nozīmē, ka ielīmēšanu var veikt atkārtoti vēl kādā citā šūnu apgabalā.

Ielīmēšanas režīmu pārtrauc:

 • ja piespiež taustiņu , ielīmējot atlasīto apgabalu pēdējo reizi (mirgojošā pārtrauktā līnija ap atlasīto apgabalu pazūd);
 • ar taustiņu ;
 • veicot kādu citu darbību darblapā (piemēram, ievadot jaunu informāciju).

Līdzīgi var dublēt arī apgabalus no vienas darblapas uz citu, kā arī no vienas darbgrāmatas uz citu.