5. DARBS AR TABULAS APGABALIEM

5.5. Apgabala pārvietošana

Lai pārvietotu apgabalu:

 • atlasa pārvietojamo apgabalu;
 • izvēlas vienu no apgabala izgriešanas veidiem:
  • izvēlnes Edit komandu Cut;
  • galvenās rīkjoslas pogu ;
  • taustiņu kombināciju + ;
  • konteksta izvēlnes komandu Cut:

 • izvēlas šūnu, kur atradīsies pārvietojamā apgabala kreisais augšējais stūris;
 • izvēlas vienu no apgabala ielīmēšanas veidiem:
  • izvēlnes Edit komandu Paste;
  • galvenās rīkjoslas pogu ;
  • taustiņu kombināciju + ;
  • konteksta izvēlnes komandu Paste:

  • taustiņu :


Līdzīgi var pārvietot arī tabulas apgabalus no vienas darblapas uz citu, kā arī no vienas darbgrāmatas uz citu.