5. DARBS AR TABULAS APGABALIEM

5.1. Atlase

Atlase ir veids, kā norādīt Calc lietotnei, ar kuru darblapas daļu veikt izvēlēto darbību.

4.1.1.Vienas šūnas atlase

Calc darblapā vienmēr kāda no šūnām ir atlasīta. Vajadzīgo šūnu atlasa, uz tās izpildot klikšķi vai pārejot uz izvēlēto šūnu, izmantojot tastatūras taustiņus.

4.1.2.Šūnu apgabala atlase

Lai atlasītu šūnu apgabalu, izmantojot peli:

 • izvēlas šūnu, ar kuru vēlas sākt apgabala atlasi;
 • turot piespiestu peles kreiso pogu, velk uz atlasāmā apgabala pretējo stūri pa diagonāli;
 • brīdī, kad apgabala pretējais stūris sasniegts, atlaiž peles kreiso pogu:

Šūnu apgabalu var atlasīt arī ar tastatūras bultiņu taustiņiem, turot piespiestu taustiņu .

Atlasot šūnu apgabalu, pirmajai šūnai vienmēr apkārt ir tumšāks rāmītis, bet atlasītais apgabals iekrāsojas gaišpelēks.

Līdzīgi kā vienai šūnai, arī apgabalam ir adrese. Tā sastāv no apgabala kreisās augšējās šūnas adreses, kola (:) un apgabala labās apakšējās šūnas adreses.

Piemēram, iepriekš redzamajā attēlā atlasītā apgabala adrese ir A2:D3:

4.1.3.Atlasītā apgabala maiņa

Ja vēlas atlasīto taisnstūrveida apgabalu palielināt (vai arī samazināt):

 • novieto peles rādītāju uz jaunā apgabala „pēdējās” šūnas;
 • tur piespiestu taustiņu un veic klikšķi šajā šūnā.

Piemēram, ja atlasītais apgabals ir A2:C3 un to vēlas palielināt līdz A2:C4, tad peles rādītāju novieto uz šūnas C4 un, turot piespiestu taustiņu , izpilda klikšķi:

4.1.4.Rindas vai kolonnas atlase

Lai atlasītu rindu vai kolonnu, izpilda klikšķi attiecīgi uz rindas vai kolonnas numura:

Ja vēlas atlasīt vairākas pēc kārtas esošas rindas (vai kolonnas), izpilda klikšķi uz pirmās rindas (kolonnas) numura un velk pār rindu (kolonnu), ko vēlas atlasīt, numuriem:

4.1.5.Vairāku šūnu apgabalu vienlaicīga atlase

Lai atlasītu vienlaicīgi vairākus šūnu apgabalus:

 • atlasa vienu šūnu apgabalu;
 • tur piespiestu taustiņu ;
 • atlasa pārējos apgabalus;
 • atlaiž taustiņu .

Zemāk dotajā attēlā atlasītas šūnas A1 un A3, šūnu apgabals C1:C4 un šūnu apgabals D2:D3:

4.1.6.Visas darblapas atlase

Visu darblapu var atlasīt:

 • izpildot klikšķi darblapas augšējā kreisajā stūrī, kur „satiekas” rindu un kolonnu numuri:


 • ar taustiņu kombināciju + .