13. VINGRINĀJUMI

13.1. Darbgrāmata un darblapa

1. vingrinājums


Atvērt Calc lietotni un iepazīties ar tās darba vidi.

Pārdēvēt pirmo darbgrāmatas lapu Sheet1 par Ieņēmumi, otro lapu Sheet2 – par Izdevumi.

Samainīt darbgrāmatas lapas vietām tā, lai pirmā ir Izdevumi un otrā – Ieņēmumi.

Izveidot lapas Izdevumi kopiju, kuru novietot aiz darblapas Sheet3 (jaunās lapas nosaukums ir Izdevumi 2).

Pievienot jaunu darblapu darbgrāmatas beigās (jaunās lapas nosaukums ir Sheet5).

Pievienot jaunu darblapu starp darblapām Izdevumi un Ieņēmumi (jaunās lapas nosaukums ir Sheet6).

Dzēst no darbgrāmatas lapu ar nosaukumu Sheet3.

Ievadīt darblapā Sheet5 šādu informāciju:

 • šūnā A1 teksts Informācijas ievadīšanas treniņš;
 • šūnā A2 teksts Dažādi skaitļi (teksts šūnā ievadīts divās rindās);
 • šūnā A3 skaitlis 51,328;
 • šūnā A4 skaitlis -8,321;
 • šūnā A5 skaitlis (28,13);
 • šūnā A6 skaitlis 5E7;
 • šūnā A7 skaitlis 2500;
 • šūnā A8 skaitlis 1/2;
 • šūnā A9 skaitlis 01.09.2010.;
 • šūnā A10 skaitlis 21:45.
Pievērst uzmanību šūnām A5, A6, A8, A9 un A10. Kas tikai ievadīts, kas redzams šūnās un kas – formulu joslā?
Izveidot lapas Sheet5 kopiju, kuru novietot darbgrāmatā kā pirmo (jaunās lapas nosaukums ir Sheet5_2).
Pārdēvēt darblapu Sheet5_2 par Kopija.
Darblapas Kopija šūnās veikt šādus labojumus:
 • šūnā A1 izlabot tekstu uz Informācijas labošanas treniņš;
 • šūnā A3 esošo skaitli izlabot par 51,928;
 • šūnā A6 esošo skaitli aizstāt ar 5E-7 (formulu joslā tam jābūt redzamam kā 0,0000005);
 • šūnā A7 esošo skaitli izlabot par 2 500 000;
 • šūnā A11 esošo skaitli formulu joslā izlabot par 21:45:15.
Pēc labojumiem darblapai jāizskatās šādi:

Saglabāt izveidoto darbgrāmatu ar nosaukumu Trenins.

Tā kā darbgrāmata tiek saglabāta pirmo reizi, atveras dialoglodziņš Save As. Parasti saglabāt tiek piedāvāts noklusētajā mapē. Ieteicams izveidot jaunu mapi (piemēram, ar nosaukumu Vingrinajumi), kurā glabāt visus izpildītos uzdevumus.

Darbgrāmatu aizvērt.

2. vingrinājums

Jaunā darbgrāmatā lapā Sheet1 sagatavot šādu tabulu:

Saglabāt izveidoto darbgrāmatu mapē Vingrinajumi ar nosaukumu Pirkumi un aizvērt.

Jaunas darbgrāmatas darblapu Sheet1 pārdēvēt par Ieņēmumi.

Darblapā Ieņēmumi izveidot tabulu pēc dotā parauga:

Saglabāt izveidoto darbgrāmatu mapē Vingrinajumi ar nosaukumu KomTex.

Darbgrāmatas KomTex darblapas Sheet2 un Sheet3 dzēst.

Saglabāt darbgrāmatā veiktās izmaiņas.

Aizvērt darbgrāmatu un lietotni.

Vēlreiz atvērt Calc lietotni un visas saglabātās darbgrāmatas Trenins, Pirkumi un KomTex, lai pārliecinātos par ievadītās informācijas saglabāšanu.

Iepazīties ar iespējām pārvietoties starp atvērtām darbgrāmatām.

Aizvērt visas darbgrāmatas un lietotni.