4. DARBGRĀMATA UN DARBLAPA

4.12. Pārvietošanās starp atvērtām darbgrāmatām

Ja vienlaikus atvērtas vairākas darbgrāmatas, starp tām var pārvietoties, t.i., dažādas darbības pārmaiņus veikt vienā vai citā darbgrāmatā. Izvēlnē Window ir redzami atvērto darbgrāmatu (u.c. atvērto dokumentu nosaukumi), piemēram:

Uz vajadzīgo darbgrāmatu var pārvietoties, izpildot klikšķi uz atbilstošā nosaukuma.