4. DARBGRĀMATA UN DARBLAPA

4.8. Darbgrāmatas saglabāšana ar citu nosaukumu un citos formātos

Ja darbgrāmata, kurā veiktas izmaiņas, jāsaglabā ar citu nosaukumu vai citā formātā, izvēlnē File izvēlas komandu Save As:

Tiek atvērts dialoglodziņš Save (sk. 3.7), kurā norāda:

  • jauno darbgrāmatas nosaukumu;
  • saglabāšanas vietu;
  • vajadzības gadījumā arī jaunu datnes saglabāšanas formātu jeb tipu, ko izvēlas formātu izvēles sarakstā.

Parasti sarakstā redzams formāts ODF Spreadsheet, kas ir OpenOffice.org Calc pamatformāts ar datnes paplašinājumu .ods:

Ja nepieciešams darbgrāmatu izmantot citā lietotnē, piemēram, Microsoft Excel, tad tā jāsaglabā kādā citā no sarakstā esošajiem formātiem. Tad izvēlas, piemēram, datnes formātu Microsoft Excel 97/2000/XP(.xls).

Ja darbgrāmatu saglabā Microsoft Excel formātā, var tikt atvērts paziņojums, ka atsevišķās darblapās esošā informācija var tikt daļēji zaudēta vai pārveidota tā, ka vairs nebūs rediģējama Excel lietotnē, piemēram:

Lai saglabātu datni ievietošanai internetā, jāizvēlas HTML Document (OpenOffice.org Calc) formāts.

Formāts ODF Spreadsheet Template var noderēt, ja darbgrāmata jāizmanto kā veidne (paraugs) turpmāk veidojamajām darbgrāmatām.

Savukārt Text (Tab delimited) formāts var noderēt, lai darbgrāmatas datus importētu citu lietotņu datnēs.